„Vnitřní mechanismy nejsou nastaveny pouze tak, aby výroba vyhověla platné legislativě, ale usilují o to, aby všechny měřitelné a námi zohledňované parametry nadále zlepšovaly,“ uvedl Petr Matušinský, vedoucí auditor TÜV Nord Czech.

Audit probíhal vloni vprosinci po dobu pěti dnů. Podle vedení společnosti potvrdil, že výroba izolačních materiálů vKnauf Insulation je vsouladu se zákonnými normami voblasti ochrany životního prostředí.

„Audit environmentálního systému řízení byl zaměřen na oblast emisí do ovzduší, na oblast nakládání sodpady, na vodní hospodářství a na hospodaření senergií,“ upřesnil vedoucí auditor Petr Matušinský.

„Výsledky auditu jistě prospějí jan nám, tak i široké veřejnosti. Věřím, že tato nezávislá a uznávaná certifikace přispěje kukončení pochybnosti o ekologičnosti výroby vKrupce,“ konstatoval v pondělí dopoledne při slavnostní přebírání certifikátů na krupském hradě Jan Brázda, ředitel závodu vKrupce.

Sortiment Knauf Insulation zahrnuje minerální vlnu ze skleněných a kamenných vláken, extrudovaný polystyren XPS, expandovaný polystyren EPS a dřevocementové desky. Celosvětově se obrat společnosti pohybuje okolo miliardy eur.

Jaroslav Merta, zástupce certifikační firmy: Normy vysílají jasné signály majiteli továrny. Procesy, které jsou nastaveny pro chod závodu, tak jsou nastaveny účelně a dobře. Je to také významným signálem pro okolí. A také pro samotné pracovníky v závodě, že jsou splněny podmínky pro bezpečnou práci a je to také signálem toho, že vedení si svých zaměstnanců váží.

Jan Brázda, ředitel výrobního závodu v Krupce: Certifikáty můžeme vzít jako jakýsi typ manželské smlouvy mezi naším závodem a městem Krupka. Nesmírně si toho vážíme a je to pro nás oceněním dosavadní práce. Monitorování systému nebylo snadné.

Milan Puchar, starosta Krupky: Je třeba blahopřát závodu k udělení certifikátů. Knauf tím dává signály okolí, že je to důkaz kvality. Knauf tím dokazuje, že chce životní prostředí chránit. A je to také důkaz pro všechny obyvatele ve městě, pro které je společnost trnem v oku. Doufám, že nám panem ředitelem vyřčené manželství bude trvat dlouho.