„Je příjemné konstatovat, že se z Grantu KI od roku 2008 podpořilo celkem 54 projektů. A co víc ve všech případech šly přidělené finance správným směrem přesně v souladu s deklarovanými záměry a cíli projektů.Rozdělilo se přes 3 800 000 korun," říká ředitel výrobního závodu Knauf Insulation v Krupce, Ing. Jan Brázda. „Jsem si jist, že těch další 10 projektů podpořených v letošním roce, bude stejně úspěšných a že pomohou zlepšit prostředí a vybavení především školek a škol, kam letos řada projektů směřuje."

Grantová komise vybrala projekt Základní umělecké školy v Krupce, který umožní zakoupit nové hudební nástroje ke zkvalitnění výuky, ale také z nich některé půjčovat talentovaným dětem, jejichž rodiče nemají dostatek prostředků na pořízení nástroje. Základní a Mateřská škola v Krupce v Teplické ulici nakoupí za finance z Grantu KI na zahradu prolézačky a herní prvky pro nejmladší děti. Mateřské centrum Permoníček se pouští do spolupráce se školami v Krupce v rámci projektu „Permoníčkův zdravý životní styl do škol".

Na další ročník Modelářské školy, ale také školičky pro MŠ a Den otevřených dveří, o než je nebývalý zájem, získává grant Raketomodelářský klub Krupka.

Rozvoj estetické výchovy dětí pomocí animovaného filmu a tvorby nabízí další oceněný projekt, kterým je „Škola anihrou", s nímž po úspěchu loňského ročníku přišel spolek Animánie. Díky podpoře ze strany spol. Knauf Insulation se opět také uskuteční, v pořadí už třetí ročník cyklistického závodu dětí v Krupce, jehož pořadatelem je Top Ten Team Teplice.

Biskupské gymnázium, ZŠ a MŠ v Bohosudově získává 50 000 korun na zrenovování jazykové učebny a její vybavení moderní výukovou technikou, aby ji mohli využívat nejenom školáci, ale rovněž účastníci jazykových kurzů pro veřejnost.

Dobrovolnické centrum uspořádá v Krupce díky grantu už potřetí kurz pro rodiče i prarodiče „Silní rodiče silné děti" zaměřený zejména na výchovu bez násilí na dětech, věnovaný hodnotám v rodině, přístupu starších k dětem.

Finance z Grantu KI 2014 poslouží tentokráte také TJ zdravotně postižených Nola Teplice k uspořádání republikového turnaje handicapovaných sportovců OZP CUP v boccie, který se uskuteční v krupské Sportovní hale, a stejně tak společnosti Arkadie k vybudování domácnosti pro chráněné bydlení, kde se vytvoří podmínky osobám s těžkým zdravotním postižením k životu v běžném prostředí s vrstevníky a adekvátní podporou asistenta.(lmax)