Při květnovém pracovním jednání na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje se všichni zainteresovaní seznámili s výsledky dosavadního monitoringu imisí formaldehydu v souvislosti s provozem závodu Knauf Insulation v Krupce.

Zátěž byla srovnatelná s jinými průmyslovými oblastmi

Z dlouhodobého měření celoroční průměrné imisní koncentrace formaldehydu vyplývá, že průměrná denní koncentrace pro celou oblast byla 3,7 mikrogramů/m3 (medián 2,4 ug/m3) a úroveň zátěže tak byla srovnatelná s jinými průmyslovými oblastmi. Hodnoty nepřekročily doporučované hygienické limity pro vnitřní (60um/m3) ani vnější (100ug/m3 dle WHO) prostředí.

S fenolformaldehydem je konec

Ředitel závodu Knauf Insulation Ing. Jan Brázda na tomto ústeckém jednání však také představil novou technologii, která umožní nahradit fenolformaldehydovou pryskyřici, která tvoří základ pojiva při výrobě minerálních izolací, pojivem na bázi přírodního inertního polymeru. Jinými slovy, izolace v Krupce se začne vyrábět výhradně z přírodních surovin. Uplynul sotva měsíc a krupský Knauf Insulation tuto zcela novou řadu izolačních produktů z minerální vlny uvádí na trh jako jeden z prvních závodů v Evropě.

Na řadu přišla minerální vlna

V závodě Knauf Insulation v Krupce se začaly první metry nového produktu totiž vyrábět právě teď, 1. července 2009.
Čím se dané produkty vyznačují? Nižším objemem obsažené energie a silnými ekologickými aspekty, jichž se dosáhlo díky použití nové technologie ECOSE®Technology. Izolace z minerální vlny je dnes obecně považována za ekologicky nejméně náročný izolační materiál. Tato novinka přírodní vlastnosti ještě posílí a jistě učiní z minerální vlny nejvýznamnější izolační produkt pro budoucnost.

Pojivo je z přírodních materiálů

„Izolační materiály z minerální vlny, které vyrábí společnost Knauf Insulation pomocí nové technologie ECOSE®Technology, profitují z nového pojiva bez obsahu formaldehydu. Nové pojivo - namísto chemických látek na ropném základě – tvoří kombinace přírodních materiálů z obnovitelných zdrojů. Konverzí organických materiálů do inertního polymeru vzniká neobyčejně silné pojivo, které pojí jednotlivá skelná vlákna do výkonné izolace v podobě rolí nebo desek.

Zohledňují životní prostředí

Nová technologie byla vyvinuta jak pro materiály ze skelné, tak z kamenné minerální vlny. Ohleduplnost výrobního procesu k životnímu prostředí, zdrojům surovin a energiím podtrhuje i vysoká míra recyklovaných střepů použitých pro tavení skloviny. V Krupce jsme aktuálně dosáhli 80% externích střepů, tavíme de facto z odpadového skla a jen část surovin nám pomáhá řídit předepsané chemické složení skloviny ,“ vysvětluje ředitel závodu Jan Brázda.

Zredukovaly se výrobní emise

Nové produkty ze skelné a kamenné minerální vlny mají díky technologii ECOSE®Technology i zcela nový vzhled. Nové pojivo dává izolační vlně výraznou přírodní hnědou barvu – produkty neobsahují žádná chemická barviva. Nová minerální vlna se dále vyznačuje menší prašností a mimořádně vysokým pracovním komfortem, což ocení zejména ti, kdo s izolací pracují. Tolik charakteristické podráždění pokožky při práci s izolací bylo výrazně eliminováno. Podstatně se zredukovaly rovněž výrobní emise – především formaldehyd a fenol, dále organické těkavé látky a čpavek. Nové produkty oproti tradičním izolačním materiálům přinášejí podstatně vyšší kvalitu vnitřního ovzduší v budovách, kde jsou instalovány.

Začalo se na severoamerickém trhu

Ještě před Českou republikou byla nová generace izolačních produktů ze skelné minerální vlny úspěšně uvedena na severoamerickém trhu a ve Velké Británii. Od července se nová generace izolačních materiálů ze skelné minerální vlny uvádí na českém trhu stavebních materiálů a během léta i v dalších evropských zemích. Uvedení nové generace stavebních materiálů je v souladu s dlouhodobou strategií společnosti Knauf Insulation - být technologickým lídrem ve výrobě minerálních izolací.

Na novince se pracovalo 5 let

„Udržitelnost vnímáme jako evoluční proces vycházející z neustálého zdokonalování a posunování technických hranic, aniž bychom omezovali nároky a potřeby budoucích generací,“ říká generální ředitel pro východní Evropu Dominique Bossan, který zároveň dodává: „Tato novinka je výsledkem pěti let intenzivního výzkumu a testování. Naším cílem bylo nabídnout zákazníkům takový produkt, který by byl inovativní a zároveň reagoval na stále vzrůstající poptávku po ekologicky šetrných produktech. Jde o největší změnu v historii izolace z minerální vlny.“ (lmax)