Impuls k němu vzešel od Ivana Beneše, vedoucího hygienických laboratoří v Teplicích. Ten prozatím odmítá poskytnout tisku upřesňující informace v obavách, aby některými občany Krupky znovu nebyl osočen z předpojatosti či spíše zaujatosti pro zájmy Knaufu.
„Nechci se k tomu vyjadřovat také proto, aby nikdo nic nevyžvanil. Chci se dopátrat, kdo je skutečným zdrojem formaldehydu ve vzduchu,“ potvrdil Beneš. Pro svůj záměr se mu podařilo získat partnera ve Spolkové republice Německo, který k měření zapůjčil přístroj v ceně zhruba 1 milion korun. Před třemi týdny prováděli pracovníci KHS Ústí nad Labem měření uvnitř Knauf Insultation, konkrétně v prostorách u finálních výrobků.