Plně se potvrdilo, že takto složité technologie je nezbytné nejprve komplexně a úspěšně podrobit všem náročným zkouškám a provoznímu prověření naprosté spolehlivosti a rozsáhlému vyhodnocení všech dopadů výroby skleněných izolačních materiálů na životní prostředí a zejména na zdraví obyvatel. Ve všech sledovatelných parametrech závazných podmínek pro další provoz továrny bylo dosaženo již trvalých a požadovaných hodnot. Veškerá měření a zjišťování dopadů již plně provozovaných výrobních zařízení budou nadále pravidelně prováděna v přísném režimu, nařízeném tzv. integrovaným povolením od Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Vedení firmy KNAUF INSULATIONS se proto rozhodlo požádat příslušné úřady o prodloužení dosavadního zkušebního provozu. Prioritou je nadále v delším časovém horizontu prokázat trvalost a nezpochybnitelnost všech příznivých trendů skutečně dosahovaných emisí. Dlouhodobější časové řady umožní spolehlivé interpretace výsledků a dopadů závodu na blízké okolí v celém mikroregionu Krupky, ale i nedalekých Teplic a Ústí nad Labem.
Zároveň se firma rozhodla, že od června již nebude nadále provozovat tzv. „horkou“ telefonickou linku (zelená linka 800 800 185, určená od poloviny října 2006 pro dotazy a připomínky komukoliv, kdo bezplatně kdykoliv zatelefonoval!). Za celou dobu aktivního využívání této nadstandardní příležitosti a možnosti se uskutečnil telefonický rozhovor celkem 60x. Takřka polovina z těchto telefonátů však byla od rodiny jediného respondenta a ¾ všech hovorů byly v součtu od čtyř stěžovatelů a kritiků samotné existence závodu. Původní smysl a záměr zřízení tohoto mimořádného komunikačního kanálu již v současnosti zcela pominul. Firma ale zároveň rozšiřuje nové možnosti, jak bude ve spolupráci s úřadem Města Krupka do nejmenších podrobností obyvatelům publikovat veškeré potřebné údaje o skutečných dopadech její výroby na životní prostředí v jejím okolí. K tomu se již připravuje návrh písemné dohody o vzájemném partnerství a spolupráci s Městem Krupka.
V této souvislosti manažer řízení projektů firmy ing. Mešo zdůraznil : „Místo „horké“ linky budou pro budoucnost důležitější „chladné“ hlavy. A oproti vzrušeným emocím musí nadále fungovat střízlivý selský rozum“.