„Po projednání jsme vydali souhlas se snížením prodejní ceny knihy s názvem Dubí město lázní, skla a porcelánu a to z původní ceny 470 korun na novou cenu ve výši 295 korun. Jedná se zatím o knihu v takovém rozsahu, ale i svou reprezentativností první, která poskytuje obraz nejen o historii našeho města, ale dobře plní roli také průvodce naší přítomností. Je doplněna bohatým fotografickým doprovodem, a to jak záběry historickými, tak i těmi současnými. Jsem rád, že naše město má nyní v této publikaci důstojnou literární práci hodnou jeho významu," řekl starosta Dubí Petr Pípal.