„Akce se zúčastní i významní hosté z Benátek a téměř celá rodina Clary v čele s knížetem Hieronymem Clary. Předkové této rodiny byli stavitelé dubského kostela a mají v něm rodinnou hrobku," řekl starosta Dubí Petr Pípal. (kos)

Knížecí rodina stráví na Teplicku tři dny. 

---------------------------------------------

Kníže Hieronymus Clary navštívil Teplicko za posledních pět let několikrát. Při jedné z návštěv vznikl i tento rozhovor…

V Teplicích jste se narodil. Dá se říci, že ačkoliv jste zde strávil pouze rok života, cítíte je jako své rodné město?
Určitě ano. Jsem s nimi spjat především prostřednictvím mého dědečka (Alfons Clary-Aldringen, poslední pán na teplickém panství, pozn. red.). Dědeček se dožil velmi vysokého věku, proto jsem s ním mohl trávit spoustu času už jako dospělý. V dospělosti člověk klade úplně jiné otázky a dědeček mi jako dospělému také odpovídal. Díky těmto vyprávěním cítím k Teplicím velké pouto. Ostatně o Teplicích se u nás doma vždycky hodně mluvilo. Vyrostl jsem sice v Německu, ale Teplice hrají v mém životě také důležitou roli. Poprvé jsem je navštívil v roce 1967, ještě před pražským jarem. Vyrazili jsme tenkrát na vízum z Vídně s mojí sestrou, s mojí matkou a ještě s jedním rodinným přítelem. Od té doby sem jezdím pravidelně, znám tu spoustu lidí.

Vyprávíte o svém rodném městě také svým dětem? Jaký je vlastně pohled mladé generace Claryů a jaký vztah k Teplicím mají Vaše děti?
Se třemi z mých dětí jsme tu byli ještě před revolucí. O Teplicích jsme jim hodně vyprávěli, a tak bylo zcela přirozené jet právě sem. Ukazovali jsme jim, kde jsem se narodil, hráli jsme si tu v zámecké zahradě, na ptačích schodech a podobně. Od té doby jsme do Teplic jezdili stále, minulý rok se mnou přijeli i dva moji synové. Jeden říkal, že si vzpomíná, že tu byli jako děti, ale že si vůbec nepamatuje, že je to tu tak zajímavé. Oba mají k Teplicím dobrý vztah, ale ne tak silný jako já. Narodil jsem se tu a o Teplicích toho hodně vím. Vydal jsem o nich také knížku, k čemuž jsem potřeboval prostudovat spoustu materiálů. Tato zkušenost a hlavně vyprávění mého dědečka jsou pro mne základem všech mých znalostí o Teplicích. Když jsem tu byl poprvé v roce 1967, pomohly mi mé vědomosti natolik, že jsem dokázal najít úplně všechno bez mapy (směje se).

Kniha, kterou jste vydal, to jenom dokládá. Vaše rodina spravovala teplické panství více než 300 let a zcela jednoznačně dala městu jeho podobu. Dnes už si stále více obyvatel Teplic toto uvědomuje. Sledujete, jak o Vás Tepličané smýšlejí?
Samozřejmě, že mě to zajímá, aniž bych to tedy mohl jakkoliv ovlivnit. Už je mi 66 let a hodně jsem toho zažil. Když na to teď myslím a vidím třeba mladého člověka tady v Teplicích, který před 20 lety byl ještě školáčkem na základce, uvědomuji si, že vyrůstal úplně jinak než já a mí vrstevníci. Za posledních 20 let se toho hodně změnilo a já jsem tomu rád. To mě také velmi mile překvapilo, že když jsem přijel, nebylo potřeba prokazovat se na hranicích. Kdo by to byl před 20 lety tušil.

Máte doma ve Frankfurtu nějakou památku na Teplice, třeba obrázek, vázu nebo cokoliv, co pochází z Teplic?
Díky Bohu je toho hodně. Máme spoustu skleniček, které jsem nakupoval na trzích, řadu knih o Teplicích, obrázky, ale také vlastní fotografie. V Benátkách, kde žili mí prarodiče, je spousta obrázků z Teplic. Roky je dědeček s babičkou dostávali darem. Když se tam rozhlédnu, všude vidím Teplice. (de)

Kdo je Hieronymus Clary-Aldringen?

-HIERONYMUS Maria Alfons Hans Ulrich Siegfried Josef Antonio FÜRST CLARY-ALDRINGEN *25.3.1944, Teplice

-pokračovatel starobylého šlechtického rodu Clary-Aldringenů, kteří spravovali teplické panství v letech 1634 1945

-v současné době žije ve Frankfurtu se ženou a 4 dětmi

-vlastní společnost zabývající se finančním poradenstvím