Práce útulku mne zaujala a tak jsem přizvala k rozhovoru paní Lenku Šikovou.

Paní Šiková, vy jste předsedkyní spolku Teplické kočky. Představte nám jej, prosím.
Spolek existuje dva roky, ale mnozí z nás mají letité zkušenosti z předchozích působišť. V roce 2018 jsme se rozhodli založit vlastní spolek a nazvali jej dle působiště Teplické kočky. V současnosti jej tvoří 9 členů a 5 dobrovolníků. I když… dobrovolníci jsme vlastně všichni, protože se péči o kočky věnujeme vedle našich občanských zaměstnání ve volném čase a děláme ji zdarma. Vedle běžné činnosti, kterou je péče o opuštěné a nemocné kočky, se zapojujeme do řešení velkých problémů, jakým bylo řešení přemnožených koček v Bílině, odebrání 21 koček v Neratovicích a také 17 v Janově. V obou případech se jednalo o velice špatnou, či spíše žádnou, péči o kočky. Ty byly podvyživené, na pokraji smrti či některé už mrtvé a samozřejmě nekastrované, takže se nekontrolovaně množily. Byl to velmi smutný pohled a drsná zkušenost.

O Janovské kauze víme ze sdělovacích prostředků. Zachránili jste spoustu živořících kočiček. Jak s nimi lidé zacházeli, to se snad ani nedá popsat…
Bylo to příšerné. Chování některých lidí opravdu nechápu.

Janov ale nespadá do okresu Teplice. Takže se věnujete i kočkám z jiných měst?
Územím, na kterém působíme, jsou zejména Teplice a okolí, ale pomáháme i v jiných obcích. Abych to tak řekla, zatím jsme nikdy, pokud to naše kapacita dovolila, nenechali ve štychu žádnou zuboženou kočičku, ať už byla odkudkoliv.

Kolik kočiček už vám prošlo rukama a kolika z nich najdete nový domov?
Hodně, už jich jsou stovky. V roce 2019 to bylo celkem 370 koček, umístili jsme jich 218. Další  zůstávají v útulku či v depozitu. To jsou většinou kočky hodně nemocné, které nikdo nechce. A samozřejmě máme i několik úmrtí. Některé kočičky se k nám dostanou ve stavu, kdy už to prostě nezvládnou.

Co se vlastně s takovou kočkou děje, když vám někdo zavolá nebo vám ji někdo přiveze?
To hodně záleží na stavu kočičky. Někdy stačí odčervit, odblešit, naočkovat. Jindy je to tak špatný stav, že okamžitě vyhledáme veterináře kvůli ošetření či přímo operaci. Všechny kočky kastrujeme (tedy jakmile jsou na to dostatečně staré a zdravé) a také je testujeme na nejhorší kočičí nemoci – FIV, FeLV.

To musí být finančně náročné – veterinární péče, provozní náklady a hlavně spousta hladových krků. Z čeho takový útulek žije?
Částečně přispějí obce. A pak z darů. Lidé a firmy nám věnují krmivo, stelivo, finance. Účastníme se projektu Kočičí přání, což je celonárodní sbírka. My máme čas od času Den otevřených dveří. Pořádají se akce na naši podporu. Teď aktuálně to bude Výstava pro kočky, kde se budou prodávat obrázky, které nám věnují děti z DDM Bílina, ZŠ Proboštov, ZŠ Maršovská a Gymnázium Teplice. Ta se koná 26. ledna 2020 od 14 do 17h v Beuronské kapli gymnázia. Na ni naváže Koncert pro kočky, kde zazpívají Pramínek (mateřské školy), Písklata a Poupata (ZŠ Maršovská), Canzonetta a ženský Komoráček Teplice (při GT) a sólisté ze ZUŠ Teplice. Všichni si připravili písničky s kočičí tématikou. Koncert začne v úterý 28. ledna v 17:30h a bude v aule GT. Koncert získal záštitu paní Marty Kubišové. Výtěžek připadne našemu útulku.

Jak ještě vám mohou lidé pomoci?
Mohou nám poslat finanční podporu na náš transparentní účet 2401403993/2010 nebo na běžný účet 1025782533/6100. Dále se mohou účastnit aukcí, kde se prodávají různé věci, a výtěžek získáme my. V Duchově se uskuteční v březnu v náš prospěch ples. V některých prodejnách máme sbírkové kasičky. Kočkám by pak lidé nejvíce pomohli, kdyby je nechali kastrovat. Problém nastane zejména, když nezodpovědný člověk vyhodí nekastrovanou kočku na ulici, a ta zabřezne i třikrát do roka. Naše práce je pak marná a nekonečná. Pro kočky v naší péči by se největší pomocí stala samozřejmě adopce, ale lidé mohou pomoci i tím, že budou kočičky u nás navštěvovat a pomáhat nám socializovat některé nedůvěřivé jedince a mazlit ty nedomazlené. Pomáhat zvířatům lze i virtuálně. Každý den je potřeba zdarma kliknout na www.clickandfeed.cz, za každé kliknutí naplní firmy jednu kočičí nebo psí misku, reálné krmivo pak obdrží jeden z útulků. I my jsme již  byli v rámci tohoto programu několikrát obdarováni.

V názvu článku zmiňujeme, že nebudete mít útočiště. Co se děje?
Skončí nám pronájem v Úpořinách, majitel bude budovu opravovat, ale jen zčásti. Bohužel my už tam nebudeme moci být. Nutně hledáme náhradní prostory, kam bychom se mohli přesunout. Kdyby někdo věděl o vhodných prostorech, které budeme schopni jako nezisková organizace ufinancovat, ať se nám prosím ozve. Čas neúprosně utíká. Co se stane, když nové prostory nenajdeme, nechci ani domýšlet.

Na vašem webu jsem se dočetla, že se čtvrťáci stali patronem kočičky Řepky. Co je to za projekt, komu je určen a jak se mohou děti stát patrony nějaké kočky?
Jednou z našich činností je i osvěta, a to i u dětí. Chodíme po školách, představujeme činnost útulku, problematiku volně žijících a také nekontrolovatelně se množících koček. Koček trpících nemocemi, následkem úrazu, hlady… Jednou ze zachráněných koček je i Řepka. Dostala se k nám pořádně potlučená. Když už se konečně dala do pořádku, dostala poúrazovou epilepsii. Vše řešíme s veterinářem a doufáme v zázraky. Čtvrťáci ze ZŠ Koperníkova se stali patronem této kočičky. Přispěli na její péči, sledují její stav, kreslí si ji a dávají na nástěnku. Chtěli bychom stejný projekt rozšířit mezi další děti.

To je krásné. Doufejme, že to děti pozitivně ovlivní a budou se o zvířata starat i v budoucnu. Ještě ke jménu – Řepka. To je zvláštní jméno.
Řepka, protože dostala pořádně „do řepy“.  Některé kočičky mají běžná jména, jiné podle nějaké události. Např. Roura se jmenoval podle toho, že byl nalezen v rouře. Dubínek zase u pumpy v Dubí, Řehla v Řehlovicích…

Mluvila jste o osvětě. Kdy mají lidé zasáhnout? Ne každá volně pobíhající kočka je ohrožená a potřebuje pomoci. A jak mají pomoci?
Ano, ne každá kočka je ohrožená. Na první pohled ale i laik pozná zraněné nebo vyhladovělé zvíře či bezprizorní kotě. Dospělá osoba může kontaktovat příslušnou MP nebo oslovit přímo nás. Kontakty najdete na našem webu www.teplickekocky.cz nebo na facebooku či twitteru. Dětem doporučujeme obrátit se v takovém případě na rodiče či dospělého člověka v okolí. Někdy rozhodují okamžiky, zejména v případě zranění kočky či malých koťat, která někdo vyhodil a která by měla být ještě na mléce u matky. U malých koťat je také problém s termoregulací, takže jakkoliv předčasně odstavené kotě a vyhozené na ulici je přímo ohrožené na zdraví či na životě. Lidé mají mylnou představu, že kočka má devět životů, ale pokud by se touto problematikou jen chtěli zabývat, zjistili by, že kočka má stejně jako lidé život jen jeden a to velice křehký…

Děkuji za rozhovor. Přeji vám hodně štěstí při hledání nového domova kočičkám jak v útulku nebo v lidských rodinách, hodně spokojených kočiček a ať vám tato práce i nadále přináší potěšení.

Květuše Martínková