„Koledníci se setkali v mnoha případech s velmi milým přijetím a vstřícností, nechyběla však ani ne tak příjemná setkání, ale těch bylo méně,“ řekl za organizátory akce P. Marek Dunda a dodal: „Sympatické je, že se k některým skupinkám připojily i místní děti, které se tak učí zapojit. Časem by tuto tradici mohli zvládnout duchcovští zcela sami.“ Koledníci zakončili Tříkrálovou sbírku bohoslužbou v poutním kostele Panny Marie – Matky důvěry v Jeníkově. „Sem přijela také ředitelka Charity z Mostu Eva Čenkovičová se svým kolegou, osobně koledníkům poděkovala a převzala si pokladničky se sbírkou.“