Jak často by měl být komín kontrolován a čistěn?

Komíny, knimž je napojen spotřebič do výkonu 50kW na paliva tuhá a kapalná, by měly být kontrolovány a čistěny šestkrát ročně. Uspotřebičů nad 50kW na tuhá, kapalná a plynná paliva je třeba komín kontrolovat a čistit čtyřikrát ročně. Jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na paliva plynná do výkonu 50kW a komín je opatřen komínovou vložkou je třeba kontrolovat a čistit dvakrát ročně, bez komínové vložky šestkrátročně.

Co dělat vpřípadě požáru?

 Pokud vznikne požár sazí vkomíně, je nutno zblízkosti komínového tělesa urychleně odstranit všechen hořlavý materiál. Hořící saze nikdy nehasit vodou, komín by mohl popraskat. Hasiči používají ksražení a uhašení hořících sazí vkomíně převážně suchý písek. Každý požár hlašte bez odkladu na hasičskou linku 150nebo linku tísňového volaní 112.

 

O požáru komínu v Dubí se dočtete v úterý na straně 4 (černá kronika) teplického deníku…