„Za částí z nich je jistá firma z Moravy, která vybaví jakýmsi osvědčením i lidi, kteří kominictví nikdy nedělali, nevyučili se a nemají certifikát. Pak přijedou do vesnice, dají lidem letáčky, že mají akci a nakonec nevylezou ani na střechu, jen jim potvrdí, že komín prošel revizí a nedají jim na to ani kulaté razítko," kritizoval Pavel Ryšlavý.

Poškozený komín

S prací podvodníků se setkává často. „Dělal jsem revizi u jednoho majitele a komín nebyl v pořádku. Řekl jsem, co všechno musí udělat a opravit. Nelíbilo se mu to. Asi za tři neděle jsme se viděli v hospodě a ukazoval mi papír, že má hotovou revizi. Přitom poškozený komín ohrožuje jeho majetek i život celé rodiny," dodal Ryšlavý.

Podle Václava Bálka, mluvčího pojišťovny Allianz, není samotné potvrzení od kominíka při vyšetřování příčin požáru a stanovení pojistné náhrady rozhodující. „Příčiny vzniku požáru posoudí vyšetřovatel hasičů. Když zjistí, že komín měl vážné závady, které odporovaly jeho bezpečnému provozu, potvrzení od kominíka, byť by bylo staré třeba čtrnáct dní, neobstojí a takový pojištěnec bude mít problémy," potvrdil Bálek.

Podvodní kominíci zneužívají lidi, kteří si myslí, že ušetří, nebo se obávají toho, že na oficiálního kominíka budou dlouho čekat. „To je nesmysl. Já většinu zakázek udělám do týdne od objednání a revize u mě přijde na šest stovek," poznamenal Ryšlavý.

Po některých podvodnících, kteří se přeci jen pustí do instalace nebo oprav, zůstává špatně udělaná práce. „Přišel jsem do domu, kde byla v komíně u kotle úzká vložka, místo 130 milimetrů tam dali jen 110 milimetrů. Druhý konec zůstal otevřený. Nijak ho nezabezpečili. To mohlo otrávit spalinami celou rodinu. Majitele navíc pěkně natáhli, musel jsem to celé předělat, přišlo to o osm tisíc dráž, než kdybych to dělal od začátku," vyprávěl kominík Bretschneider.

Jak dodal, podvodníkům nahrává, že majitelé péči o komíny podceňují a spoléhají se na to, že jim ještě nějakou dobu vydrží. „To samozřejmě není pravda. Setkáváme se se závadami, které by bez odborného zásahu mohly skončit tragédií," varoval Bretschneider.

Způsobilá osoba

Jak vyplývá z nařízení vlády, kontrolu a čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

Lidem, kteří shánějí kominíka, pomohou v orientaci například webové stránky Společenstva kominíků ČR www.skcr.cz. kde je seznam všech členů společenstva, revizních techniků a soudních znalců.

„Každý jsme podepsali etický kodex. Mimo jiné jsme se zavázali pracovat profesionálně, zodpovědně a nezaujatě," připomněl Ryšlavý.