„Studánka neměla odtok a voda volně vytékala na komunikaci a přilehlé pozemky. Bylo provedeno svedení výronu vody do vsakovací jímky, která je napojena na stávající dešťovou kanalizaci v ul. Fráni Šrámka," uvedla Dagmar Teuschelová z odboru životního prostředí Magistrátu města Teplice.

„K odstranění vody z povrchu bylo provedeno především z důvodu zachování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na silnici III/25343 na základě upozornění Policie ČR - dopravního inspektorátu Teplice, neboť zde docházelo k zaplavování vozovky a v zimním období hrozilo nebezpečí vzniku náledí. Dále zde byly stížnosti majitelů objektů z ul. Fráni Šrámka (bytové objekty pod svahem), kde docházelo k podmáčení pozemků a objektů," dodala.

Informace jsem si chtěl ověřit u obyvatel v inkriminované lokalitě. Karel Nováček, který je delegátem právě v domě, který je přímo naproti bývalé studánce, k dotazu na stížnosti o podmáčení domů řekl: „Podívejte, já osobně mám sklep směrem k silnici a za celou dobu co tady žiju jsem si žádné vody nevšiml. Jen tehdy, když tady onehdy praskl odpad. Ale jinak ne."

Nejednomu z místních se zásah města nelíbí. „Náš dům a ten je přímo naproti toho pramene, nikdy podmáčený nebyl. Bydlím tady pětačtyřicet let a když se to tady stavělo, tak jsme si k té studánce chodili pro vodu," vzpomíná Jiří Artl, další z dotazovaných obyvatel.

Nevím tedy o nikom, kdo by si stěžoval, že mu potůček, který by musel překonat tři kanalizační dráhy, které jsou mezi bývalým pramenem a obytnými domy, zaplavil sklep, nebo podmáčel objekt. Ostatně i podle vyjádření Martina Nerudy z UJEP v Ústí nad Labem by k podmáčení domů muselo dojít již dávno a ne teď.

Bylo tedy opravdu nutné poslední veřejně přístupný vodní pramen v Teplicích ničit? Nestačilo pouze udělat jímku, jak navrhuje Adam Souček předseda Strany Zelených, která by sváděla vodu přímo do kanalizace, čímž by se zabránilo jejímu rozlévání po vozovce a tvorbě náledí, a studánku zachovat?

„Město dává miliony korun na budování kašen," říká předseda Zelených. „Za zlomek té ceny se mohlo tohle místo upravit, lidé sem mohli chodit. Je to zvěrstvo," je přesvědčený s tím, že pravý důvod zničení tohoto místa bude asi jinde.

SIEGFRIED NEUMAIER