Shromáždění, na kterém se sešlo několik desítek lidí, podpořil svojí přítomností poslanec PS PČR a místopředseda KSČM Jiří Dolejš, který diskutoval s místními občany a zastupitelé za KSČM na krajské i městské úrovni. Občané mohli rovněž připojit své podpisy pod petici NE ZÁKLADNÁM.