Koňaři velmi záhy namítli, že několik značek visí na nesprávných místech a spíše než kopyta ničí cesty lesní technika.

„Dost nás překvapilo, když se objevily cedule na zpevněných cestách, po kterých jezdí lesní technika. Tyto cesty nemůže ani kůň zničit. Nedá se po nich totiž jezdit rychle. Není to dobré pro kopyta," řekla chovatelka koní Daniela Pánková.

Lesní cesty podle Pánkové používají koňaři hlavně na zlepšení kondice koní. „V žádném případě je nechceme ničit. Koně máme jako hobby, je to způsob rekreace," dodala Pánková. O rozmístění značek se začalo intenzivněji hovořit už minulý rok. Na dubskou radnici přicházela jedna stížnost na pohyb koní na lesních cestách či pěšinách za druhou. „Omezení pro jízdu na koních je z důvodu zamezení škod na podmáčených nezpevněných lesních cestách. Tyto nezpevněné lesní komunikace jsou mimo jiné využívány pro pěší turistiku občany a návštěvníky města Dubí," sdělil Jaroslav Vacek, lesní správce Lesů ČR.

Omezení se týkají lokalit mezi Mstišovem a silnicí 27 a hlavně prostoru západně od domova důchodců Na Výšině.

Některé značky visely na špatných místech. Lesy v minulých dnech zjednaly nápravu. „V prvním kroku skutečně došlo k nedorozumění a tři značky bylo nutné přesunout, neboť umístění bylo situováno na začátky úseků, kde by omezení bylo nadbytečné. K dnešnímu dni je umístění odpovídající důvodům omezení," řekl lesní správce Jaroslav Vacek a dodal: „Nejsem zastáncem omezování pohybu v lese ať už pro hipoturistiku či jiné zájmové skupiny. V některých případech jsou přiměřená omezení na místě. Takovým je bezesporu i zabránění škod na lese příp. lesních cestách."(kos)