Mezi hlavními přednášejícími byli lékař Jiří Piťha, primářka teplické neurologie a šéfka MS centra Marta Vachová či Hana Potměšilová, která představila novinky v sociální a pracovní problematice. Záštitu nad akcí, které se účastnili lékaři, pacienti i veřejnost, převzal generální ředitel Krajské zdravotní Petr Fiala. „Letos jde už o naše patnácté setkání. Konference jsou přínosné jak pro nás odborníky, tak pro naše pacienty,“ řekla primářka Vachová.

V Ústeckém kraji trpí roztroušenou sklerózou 1600 pacientů, což je čtvrtý nejvyšší počet v rámci krajů ČR. Teplické MS centrum, které se specializuje na léčení RS, patří ke třem největším v zemi. „Centrum nedávno prošlo rekonstrukcí. Nová jsou okna, podlahové krytiny a přibyly dvě vyšetřovny, ordinace, recepce a tělocvična. Instalována byla i klimatizace a celkově se místnosti prosvětlily,“ uvedl generální ředitel Krajské zdravotní Petr Fiala. 

Nové uspořádání pracoviště, které spadá pod Krajskou zdravotní, odpovídá trendům nejmodernější medicíny. Veškeré náklady v hodnotě zhruba 3,7 milionu korun hradilo z vlastních zdrojů neurologické oddělení. „Centrum pro léčbu roztroušené sklerózy pod vedením primářky Marty Vachové má čtrnáctiletou tradici s nadregionální působností. Za tu dobu pomohlo nespočtu pacientů, jsem rád, že takové odborníky máme v našem kraji,“ dodal Fiala.

Díky moderní léčbě se daří nemoc zpomalit, ale ne zcela vyléčit. RS je nejčastější neurologické onemocnění vedoucí k trvalé invaliditě. Prvními příznaky jsou například ztráta zraku na jednom oku, porucha vylučování, ztráta hybnosti ruky, nohy nebo poloviny těla. „Možnou prevencí je vyvarovat se kouření a udržovat dostatečnou hladinu vitaminu D, zejména u dětí a v období dospívání,“ sdělila primářka Vachová a dodala, že pacientům s roztroušenou sklerózou prospívá pohyb a zdravý životní styl.