„Kontaminace není riziková a s areálem se počítá stále pro průmyslové využití. Sanaci předmětného území obsaženou v Analýze rizik pouze doporučuje," řekla Jana Mrhová z duchcovského stavebního úřadu a dodala: „Krajský úřad v této věci dále konat nebude, neboť současný stav je dlouhodobý."

Areál, kde se kdysi vyráběly kočárky a hračky pro celou zemi, chřadne od revoluce. Mají ho vlastnit čtyři majitelé. Pravděpodobně na část jsou pohledávky. Kdokoliv by chtěl s areálem něco dělat, tak se musí nejprve vypořádat s chemikáliemi, které tam jsou. Sanace celého prostoru, to znamená vyčištění, zbourání budov (postupně je rozebírají tzv. šroťáci kvůli železu a cihlám) a likvidace sudů s chemikáliemi by vyšla podle analýzy kraje na 33 milionů bez daně. Vlastníci na to prý nemají a nabídli celý areál k odkupu radnici za devět milionů. Město to odmítl.

Možnou nadějí pro zkulturnění kdysi slavné továrny je dotace. Jednat o ní má začátkem září kraj s firmou, která zpracovávala analýzu rizik.

Území závodu má celkovou plochu 3,6 ha, z toho je zastavěná plocha 33%. Závod přiléhá těsně k historické části města. Historie TDV je dlouhá a ne nezajímavá. Závod byl založen už v roce 1904 a to Pavlem Hirschem. Společnost vyráběla dětské kočárky, koloběžky, tříkolky, autíčka, houpačky atd..(kos)