„Někdy je to opravdu hnus, co se najde v kontejnerech. Personál třídicí linky nás musí proklínat. Jednou jsme dokonce museli nechat vysypat vůz se separovaným odpadem ještě v obci, přebrat a znova naložit. Zpracovatelská firma nechtěla kontaminované sklo a PET lahve třídit. Tak jsme raději várku na naše náklady přebrali. To, co jsme tam našli se vymyká lidskému chápání,“ říká starosta Novosedlic Karel Kalaš.

V Novosedlicích mají 59 kontejnerů: papír (modrý kontejner), sklo (bílý kontejner pro bílé sklo, zelený pro barevné) a plasty (žlutý kontejner). V loňském roce se tam podle firmy EKO–KOM, která se zabývá recyklací využitelných složek komunálních odpadů, vytřídilo cca 535 tun odpadů. To přineslo Novosedlicím do obecní pokladny 286 tisíc korun. „Vytříděných tun by mohlo být ještě podstatně víc. Lidé jsou sami proti sobě. Když budou třídit, tak je velká šance, že se nebude zvyšovat poplatek za komunální odpad. Ten činí 500 Kč na člověka a může být až 1000 Kč!“ sdělil starosta Kalaš.
S neukázněnými „třídiči“ odpadů mají problémy i v Dubí. Tam navíc často kolem popelnic dělají lidé skládky. „Do kontejnerů na separovaný odpad hází, co chtějí. Starosti nám dělá i to, že k popelnicím dávají starý nábytek, ledničky, díly od aut atd. U kontejnerů tak vznikají skládky a dělá to ostudu,“ pronesl starosta Dubí Petr Pípal.

Na staré „harampádí“ mají v Dubí sběrný dvůr v ulici U Hřiště. S tříděním odpadů mají zkušenosti také v Oseku. Město tam dostalo i osvědčení o úspoře emisí. Tříděním komunálního odpadu obyvatelé města Osek přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy. Úspora emisí, kterou město tříděním dosáhlo, odpovídá emisím CO2 v množství 208 tun a úspoře energií ve výši 5 mil. MJ. „Během loňského roku dokázali občané našeho města vytřídit 245,782 tuny odpadu a obdrželi jsme za to od společnosti EKO-KOM částku 335 tis. Kč. S kontejnery na tříděný odpad máme v Oseku pozitivní zkušenost. Stále více občanů se do třídění zapojuje. Pomineme-li ekologické aspekty, pak se jedná o výhodu ekonomickou. Za výkup tříděného odpadu jejich zpracovateli se do rozpočtu vrací alespoň část nákladů na jeho likvidaci,“ říká k ocenění starostka Oseka Lenka Říhová.
Třídit můžete i v dalších obcích a městech na Teplicku. Například Teplice dělají i tzv. Bílé týdny. (kos)

Největší loď z PET lahví vyrobili na ZŠ
Žáci ZŠ Mezi školami 2322 Praha 5/13 vytvořili pod vedením učitele Jaromíra Friče loď z 1 217 PET lahví. Loď, nesoucí jméno St. Frič, je včetně stěžně dlouhá 406 cm, široká 144 cm, v nejvyšším místě je vysoká 248 cm a je schopná plavby. Loď byla oficiálně zaevidována do České databanky rekordů Agentury Dobrý den Pelhřimov dne 20. června 2008. Zdroj:www.jaktridit.cz