Ekonomický odbor města prověřuje i deset nájemníků kvůli (ne)přihlášeným psům. Kontroly probíhají po celém městě, nejvíce ale v problematické lokalitě tzv. Jižního města. V této části Duchcova bydlí dost nepřizpůsobivých, převážně Romů. Aby měli úředníci klid na práci a nemuseli se strachovat o svoji bezpečnost, tak mají při kontrolách bytů a domů za zády strážníky duchcovské městské policie.

Zjištěno bylo i to, že někteří rodiče schválně neposílají děti do školy a jejich nepřítomnost omlouvají. Pět takových dětí bylo v době kontroly doma, místo aby se učily. Dvě rodiny bude nyní úřad neustále sledovat kvůli nadměrnému nepořádku v bytech. U jedné rodiny, která se navrátila z Anglie, probíhá soudní dohled na děti.

Někteří Romové nejspíše v důsledku kontrol se rozhodli Duchcov opustit. Podle Občanského sdružení Květina se už přestěhovalo cca 10 rodin do objektu v Červeném Újezdu. Bývalý utečenecký tábor funguje už jenom jako klasická ubytovna a podle majitele areálu tam budou bydlet všichni, i nepřizpůsobiví. „Objekt není zkolaudován a tudíž žádný z klientů, který bude žádat o dávky státní sociální podpory a dávky pomoci v hmotné nouzi na bydlení, je neobdrží. Za těchto podmínek nebude lukrativní pro klienty se do o Červeného Újezdu stěhovat," sdělila Petra Lafková z odboru sociálních věcí krajského úřadu.

Ke zklidnění situace v Duchcově mají pomoci debaty s veřejností a pracovní schůze jak ze strany města, kraje tak i neziskových organizací. Jedno takové pracovní jednání pod záštitou Martina Kliky, radního pro sociální věci a bezpečnost, se uskutečnilo ve čtvrtek k večeru.

Do zasedací místnosti na duchcovské radnici z neziskových organizací přišli pouze zástupci Oblastní charita Most. Ostatní neziskové organizace ani zástupci z řad Romů se jednání údajně nezúčastnili z důvodu účasti přívržence DSSS.

„Protože osobně jsem rozhodně nepočítala, že by mohlo dojít k „usmíření" obou znesvářených táborů, doufám, že se alespoň částečně podařilo vysvětlit kroky, které město i Kraj podniká. Protože ze strany Romů jsem od začátku protestů v Duchcově nezaznamenala žádnou snahu o komunikaci (vyjma onoho pozvání k diskuzi od rodiny útočníků), doufám, že se alespoň teď pokusí sami duchcovští Romové o navázání dialogu s městem. Věřím, že jak že strany Romů, tak ze strany zástupců druhého tábora, je třeba, aby tento dialog probíhal mezi duchcovskými," řekla starostka Duchcova Jitka Bártová a dodala: „Uvědomila jsem si, že k uklidnění situace v našem městě může pomoci větší komunikace s občany. V červnu avizované setkání s občany plánuji na druhou polovinu září, ale možná se pokusím svolávat menší schůzky s občany. Tam by mohlo nejen město, ale i jednotliví zastupitelé, seznamovat občany s podnikanými kroky, se svými názory a na druhé straně by to otevřelo větší možnost kontaktu občanů se zvolenými zástupci."