Taková chvilička se jim však nemusí vyplatit. Nikdy si totiž nemohou být jisti, kdy je přijde zkontrolovat kontrolor správy sociálního zabezpečení. Ten, pokud zjistí nedodržování léčebného režimu, může takového „neposlušného“ maroda postihnout. Postihem pak bude snížení nebo úplné odebrání nemocenského.
Za první pololetí roku 2007 již provedli kontroloři Okresní správy sociálního zabezpečení v Teplicích celkem 1 609 kontrol. Za nedodržování léčebného režimu postihla OSSZ Teplice celkem 34 marodících. OSSZ může také pracovní neschopnost ukončit, a to v případě, že z lékařského hlediska již není k jejímu dalšímu trvání důvod. V prvním pololetí však teplická OSSZ žádné marodění takto neukončila.
Nejvíce kontrol bylo pro srovnání s ostatními okresy v Ústeckém kraji provedeno Okresní správou sociálního zabezpečení v Děčíně. Její kontroloři provedli celkem 4 058 kontrol. Nejvíce postihů, konkrétně 62, udělila OSSZ Chomutov. A nejvyšší počet ukončených pracovních neschopností, celkem 48 zaznamenal okres Most.
V loňském roce kontrolovali nemocné na Teplicku celkem 3 lidé od OSSZ Teplice. Provedli v okrese celkem 4076 kontrol. V 78 případech přistoupila OSSZ Teplice k postihům v podobě snížení nebo úplného odebrání nemocenských dávek.