TEPLICE - Osm a půl milionu korun bez daně bude stát rekonstrukce podzemního koryta Bystřice v parkové části mezi ulicemi U Hadích lázní a U Kamenných lázní v Teplicích. Jde přibližně o stometrový úsek.
Hrozilo zborcení klenby


„K rekonstrukci krytého profilu koryta toku Bystřice v Teplicích se přistoupilo po jeho provozní prohlídce z vnitřní části. Krytý profil byl původně tvořen zděnou kamennou klenbou, která se působením času, kořenů stromů a betonových patek sloupů trolejového vedení začala postupně rozestupovat. Zatížení, které klenba přenášela, překročilo její projektované parametry a hrozilo její poškození. Na základě žádosti Povodí Ohře, státní podnik, vydal vodoprávní úřad rozhodnutí o provedení nezbytných prací,“ konkretizoval včera práci v šanovském parku Jan Svejkovský, tiskový mluvčí Povodí Ohře.
Nová konstrukce bude pod zemí


Rekonstrukce představuje kácení stromů, obnažení a odbourání původní kamenné klenby a výstavbu nové železobetonové konstrukce krytého profilu v délce necelých 100 m. Nová konstrukce bude opět zasypána zeminou, následně pak dotčené komunikace a parková část budou uvedeny do požadovaného stavu.
„V květnu roku 2008 proběhne v daném úseku ještě výsadba nových stromů náhradou za pokácené,“ podotkl Svejkovský.
Hotovo by mělo být do konce roku. Pouze výsadba nových stromů bude ve vhodném období roku 2008. Celkové investiční náklady této rekonstrukce dosáhnou necelých 8,5 mil. Kč bez daně.
Vnitřní část podzemního koryta prošla opravou po povodni v roce 2002.