Trolejbusové linky 1 a 3 pojedou opět v celé trase a náhradní autobusová linka X1 bude zrušena. Taková je informace z Dopravního podniku Teplice. Z tohoto důvodu také bude uzavřena v sobotu od 7 do 19 hodin ulice U Hadích lázní, protože pracovníci dopravního podniku budou instalovat trolejové vedení. Ukotveny již byly nové sloupy. Staré padly k zemi v souvislosti s rekonstrukcí podzemního profilu potoka Bystřice.
Po poslední pravidelné provozní prohlídce zakrytého profilu koryta potoka Bystřice byl současný technický stav klenby označen odborníky za havarijní. „Krytý profil byl tvořen zděnou kamennou klenbou, která se působením času, kořenů stromů a betonových patek sloupů trolejového vedení začala postupně rozestupovat. Zatížení, které klenba přenášela, překročilo její projektované parametry a hrozilo její poškození,“ uvedl důvod rekonstrukce klenby mluvčí správce toku Povodí Ohře, Jan Svejkovský.