Biskupství litoměřickému, zastupujícímu farnost Bořislav, byla Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 19. 4. 2006 přiznána krajská dotace z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje ve výši 400 tisíc korun. Biskupství již jednou požádalo o prodloužení termínu na dokončení opravných prací. Žádosti bylo vyhověno a termín se posunul na 30. července 2007.
V posledním červencovém týdnu však bylo kontrolou odboru kultury a památkové péče krajského úřadu provedenou na místě zjištěno, že stavba není dokončena. Jaroslav Liška, starosta Rytně nad Bílinou potvrdil, že pár plechů na věži sice je, ale opravy zdaleka nejsou hotové. Situace je o to smutnější, že na opravu věže přispívali s nadějí i místní lidé. Ve sbírce, která probíhala zhruba tři roky, se nakonec sešlo přes 100 tisíc korun. Dalších 400 tisíc bylo pro významnou sakrální památku podmilešovského regionu velkou nadějí. František Janačík z kanceláře hejtmana ústeckého kraje vysvětlil, že litoměřické biskupství o další prodloužení termínu dokončení prací nepožádalo a dále že v souladu s platnou smlouvou nepředložilo krajskému úřadu závěrečnou zprávu o průběhu prací. Tím byly porušeny smluvní podmínky pro poskytnutí přiznané dotace a nárok na vyplacení dotace ve výši 400 tis. Kč Litoměřickému biskupství na opravu báně věže kostela sv. Martina zanikl.
Zajímalo nás také vyjádření Ivo Fiedlera ze stavebního oddělení Biskupství litoměřického. Bohužel nebylo možné se mu během včerejška dovolat.
Věž měla být opravena již při loňském listopadovém Svatomartinském posvícení. Tehdy si Martin Šístek, sakristián kostela postěžoval, že původně plánovaná kolaudace ztroskotala na laxnosti úředníků litoměřického biskupství. Všichni však i po slavnostech věřili, že práce započnou a budou zdárně dokončeny. Omyl. Práce sice započaly, ale dokončeny zdaleka nebyly. A jen tak asi nebudou. Dominanta obce tak i nadále zůstává díky chybějící kopuli o několik metrů nižší.