Po zrekonstruování střechy a to včetně krovů bude následovat oprava fasády i interiéru.

„Jedná se o dlouhodobý proces rozdělený do několika fází na několik let. Nyní probíhají opravy za podpory Ministerstva kultury ČR z Programu záchrany architektonického dědictví. Dále jsme odvezli ke generální opravě taktéž kostelní varhany. Věříme, že celková rekonstrukce se podaří a obnova našeho místního kulturního dědictví přispěje ke zkrášlení naší obce,“ zní informace na oficiální facebookové stránce Novosedlic.

Kostel svatého Valentina v Novosedlicích ležící v centru obce u křižovatky Kostelní ulice a ulice Vrchoslavské je gotickou sakrální stavbou ze 14. století. V litoměřické diecézi je to jediný kostel zasvěcený sv. Valentýnovi. Kostel je chráněn jako kulturní památka České republiky.