„Prvotní nápor čtenářů se podařilo díky rodinnému týmu dobře zvládnout. Téměř tři stovky vrácených knih skončily v několikadenní karanténě, ale při příštím půjčování budou opět čtenářům k dispozici. Jen je škoda, že kvůli omezení přišli čtenáři a další účastníci o řadu připravovaných akcí např. Noc s Andersenem nebo předání knížek pro prvňáčky na školní akademii,“ řekli knihovničtí manželé Hana a Miroslav Bláhovi. Připraveno bylo i předání dárkových knižních setů v rámci projektu S knížkou do života při vítání občánků. „Snad se podaří postupem času vše dohnat,“ dodali manželé. Knihovna je umístěna ve středu obce Kostomlaty pod Milešovkou, v objektu nového Komunitního centra. Půjčovní doba pro veřejnost je v úterý od 14.30 do 18.30 hodin. Návštěvníci knihovny musí dodržovat všechna hygienická pravidla.