„Konsorcium ALSTOM bylo ve výběrovém řízení vybráno proto, že je schopno nám dodat špičkovou technologii, která představuje nejvyšší světový standard s velmi vysokou mírou účinnosti a současně s nízkými emisními hodnotami. Zajímavostí ledvického projektu je to, že stavba kotle bude svou výškou zhruba 145 metrů nejvyšší budovou v České republice,“ říká Josef Zahradník, vedoucí projektového týmu pro výstavbu nového zdroje v Elektrárně Ledvice.

Jen tak pro zajímavost, o dva metry na výšku více měla v době svého vzniku Cheopsova pyramida (dnes má 137,5 m) a jen 109 metrů na výšku má například dosud nejvyšší budova v ČR, City Tower v Praze. Z přírodních krás má například 140 metrů Pančovský vodopád v Krkonoších, který spadá na dno Labského dolu.

Průtlačný kotel v Ledvicích bude práškový. Proto je jeho součástí i osm kruhově uspořádaných ventilátorových mlýnů, v nichž se semele uhlí na uhelný mour.

„I když podobných kotlů už stojí po Evropě více, například nedaleko Drážďan v sousedním Německu mají v elektrárně Schwarze Pumppe ještě o něco vyšší pro 800 MW bloky a v Boxbergu nyní staví stejný jako u nás, pořád se ovšem jedná o unikát. Hlavně z hlediska teplot páry, která bude 600, respektive 610 °C. Nikde totiž není v provozu kotel s takovými teplotami tak dlouho, aby se už vědělo, že má nějaké mouchy,“ dodává k tomu Karel Ludvík, zástupce vedoucího projektového týmu.

V současné době se v Ledvicích hloubí základy jak pro kotelnu, tak i strojovnu nového zdroje. „Celé technologické zařízení bude přitom stát na základové desce ze speciální betonové směsi. Deska bude vybetonována v jámě o rozměrech 80x130 metrů. Na hloubku bude mít osm metrů a bude ji držet více než 800 pilotů,“ přiblížil Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy

Do jara se bude kopat, pak betonovat a za rok a čtvrt by měla být spodní stavba kotelny a strojovny hotova.
Ještě dříve, než konstrukce kotelny, budou ovšem vidět dvě betonové věže. Jedna bude už hotová a druhá před dokončením, když se mezi ně zapasuje ocelová konstrukce a vlastní kotelna. „Budou to schodišťové věže s nákladními i osobními výtahy. Jejich šachtami povedou také hlavní trasy kabeláže. Postavit tak vysoký kotel bez těchto staveb totiž nelze, právě proto, že jsou důležité pro podpůrnou technologii. Navíc jsou odolné proti požáru, čímž jsou důležité i z bezpečnostního hlediska jako evakuační objekty,“ vysvětluje smysl věží Karel Ludvík.
Na jedné z věží bude i rozhledna pro návštěvníky, kteří zavítají do elektrárny na exkurzi. (otys, pem)