Padne-li pokuta za zvýhodňování místních lidí oproti přespolním při vstupu na koupaliště ve čtyřech městech Teplicka, není stále jisté. Podle mluvčího České obchodní inspekce (ČOI) Jiřího Fröhlicha kontroloři ještě prověřují, na základě čeho bylo zvýhodněné vstupné pro vymezenou skupinu lidí vypočítáno a jde-li tedy o diskriminaci.

„Jsme ještě ve fázi kontroly. Ověřujeme dokumenty, na základě kterých byly dvojí ceny stanoveny. Jakmile kontrolu uzavřeme, povedeme se subjekty v případně porušení zákona správní řízení,“ uvedl mluvčí inspekce.

Levnější vstup na koupaliště oproti přespolním měli během léta obyvatelé v Dubí, Duchcově, Bílině a Oseku. Právě na tyto čtyři plovárny se kontroloři na základě podnětů návštěvníků zaměřili.

Postup, který provozovatelé koupališť zvolili, nebyl podle inspekce ideální. „Obecně lze říci, že nelze vyloučit nějakou skupinu obyvatel jen proto, že nebydlí v tom regionu, nebo jim zdražit vstupné třeba na trojnásobek,“ řekl Fröhlich.

V Bílině měli letos přes léto na koupališti slevu pro místní, kteří radnici nedluží za vyvážení popelnic. Dlužníci z Bíliny platili za vstup dvojnásobek, stejně jako přespolní. V Oseku si obyvatelé města mohli od obce na celou sezonu pořídit speciální náramek, se kterým nemuseli vstupné na plovárnu platit vůbec. Také v Duchcově a v Dubí si lidé z jiných měst za vstup připlatili.

Na dubském koupališti se za vstup nově platilo 120 korun, avšak lidem, kteří u pokladny prokázali, že jsou z Dubí, se vstupné ponížilo na 35 korun. „Pro naše obyvatele poskytujeme slevu na úroveň původního vstupného. Nejde o žádné dvojí ceny,“ obhajoval krok už v létě starosta Petr Pípal.

V podobném duchu mluví i starosta Duchcova Zbyněk Šimbera. „Městská plovárna by měla sloužit především našim obyvatelům. Proto mají slevy,“ zmínil.

Ve správním řízení hrozí v případě diskriminace pokuta až tři miliony korun. Za loňský rok zjistila Česká obchodní inspekce několik takových případů, kdy nějaký obchodník účtuje za stejnou službu dvojí ceny. Podle Fröhlicha tomu tak bylo kupříkladu na benzínové pumpě, kde provozovatel vybíral rozdílné poplatky na toaletě kvůli národnosti. Zatímco Čech to měl zdarma, cizinec musel platit jedno euro.

Inspektoři odhalili také poplatky účtované v restauracích pouze cizincům nebo vyšší ceny pro zákazníky, kteří hovořili cizím jazykem.

Česká obchodní inspekce průběžně monitoruje, zda nedochází ze strany obchodníků k některé z forem diskriminace spotřebitele. Kontroly vycházejí jak z vlastní iniciativy, tak z upozornění zákazníků.

V roce 2017 proběhlo v této oblasti 721 kontrol a podezření na některou z forem tohoto nežádoucího jednání inspekce zjistila v sedmi případech.

„Z výsledků kontrol provedených v roce 2017 vyplývá, že k diskriminaci spotřebitelů na českém trhu stále dochází. Oproti roku 2016 došlo v procentuálním vyjádření počtu zjištěných případů k minimálnímu snížení, a to pouze o 0,35 %. Vzhledem k této skutečnosti budeme problematice diskriminace věnovat pozornost i v roce 2018,“ připomněl ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.