V současné době je dokončena kompletní projektová dokumentace. Předpokládaná cena za realizaci stavby podle projektu činí přibližně 440 miliónů korun včetně DPH.

V případě koupaliště TEPLICKÁ KASKÁDA jde o novostavbu koupaliště, jejíž vodní plocha je tvořena 3 nezávislými bazény s rozličným využitím - plavecký bazén doplněný o skokanské zařízení a lezeckou stěnu, zážitkový bazén s vodními atrakcemi a dojezdem 2 vodních skluzavek a poměrně rozsáhlé dětské brouzdaliště. Areál je určen výlučně pro sezónní - letní rekreaci. Provoz koupaliště je doplněn o stravovací provoz a doplňkové sportovní plochy.

Podle materiálů ke stavbě, které má redakce k dispozici, probíhá nyní podrobnější dopracování analýzy, která má být dokončena do 31. prosince. Koupaliště v majetku města Teplice bude spravovat a provozovat příspěvková organizace zřizovaná městem Teplice.

V rámci prezentace byla také představena využitelnost. V doprovodných materiálech k teplickému koupališti se píše, že provozování letních koupališť je činnost velmi odvislá od průběhu počasí po dobu letní sezóny.

Návštěvnost

Pro provoz je pozitivní, že se počet letních, resp. tropických dní postupně zvyšuje. Projektem je stanovena okamžitá návštěvnost 1765 osob, které odpovídá velikost vodní plochy a zázemí koupaliště. Denní kapacita koupaliště běžně uvažovaná jako 1,5 násobek okamžité návštěvnosti pak vychází na 2648 osob/den.

Pokud nastane několik tropických dní v řadě, lze předpokládat, že toto číslo bude překročeno. Uvažuje se s tím, že v období 3 - 4 měsíců (květen až srpen) nastane cca 30 koupacích dní, z toho cca 10 tropických.

Přesný termín, kdy se kopne do země, zatím nepadl. Je to otázka další budoucnosti. O vlastní realizace budou zastupitelé rozhodovat příští rok. Po prezentaci hotové projektové dokumentace a předpokládaných nákladů na provoz, které by měly být při současných cenách přibližně 15 miliónů v sezónním provozu, si totiž vzali nějaký čas na rozmyšlenou.

V bodu k odložení rozhodnutí o realizaci koupaliště Teplická Kaskáda vystoupil zastupitel Jakub Mráček a připomněl dohodu z předchozího volebního období o hranici ceny realizace, která byla kolem 300 milionů. Podle primátora Jiřího Štábla bude odložení rozhodnutí o výstavbě příležitostí i k hledání jiných zdrojů financování projektu, než jsou zdroje města. Adam Souček připomněl, že hledání jiných způsobů financování je na výboru pro dotace požadováno pravidelně. Očekává se také vyjasnění dodatečných nákladů na stavbu.

Tohle vás také zaujme:
Vánoční trhy Lions Clubu Teplice lákaly k zámku na svařák a hudební vystoupení

Vánoční trhy Lions klubu u zámku v Teplicích. | Video: Deník/Zdeněk Traxler