„Měření kvality vody v koupalištích probíhá ve stejném řádu jako v minulých létech. Sledujeme ji pravidelně v týdenním až čtrnáctidenním intervalu dle vyhlášky a v této chvíli není žádný důvod k obavám. Všechny limity pro kvalitu vody dané hygienickou vyhláškou jsou splněny s rezervou,“ konstatuje.
Měření probíhá všude tam, kde o to požádali provozovatelé koupališť. Na Teplicku to jsou obě koupaliště v Bílině, v Krupce, Dubí, Duchcově a Křížanově. Kvalitu vody sledují hygienici pravidelně také v teplickém Aquacentru.
Jediný, kdo zatím o měření neprojevil zájem, je provozovatel oseckého autokempu. „Navíc měříme kvalitu vody ve vodní ploše Barbora a ani zde se žádné sinice nevyskytují. I já si sem chodím zaplavat,“ prozrazuje s úsměvem Beneš. Koupání ve všech dalších vodních nádržích a oprámech, které se na Teplicku vyskytují, je na vlastní riziko. Pokud by se příslušná radnice chtěla o kvalitě tamní vody přesvědčit, nezbývá jí, než si u Hygienických laboratoří Teplice objednat měření.
V klidu mohou být i rybáři. Podle šéfa teplických rybářů Pavla Rajčana rybníkář průběžně kontroluje kvalitu vod a výsledky vyhodnocuje. Pokud se objeví někde větší úhyn, ryb, pak se řeší okamžitě dle situace. „Na sportovních vodách v revíru je situace dobrá,“ konstatoval Rajčan. Rybáři se mohou také setkat s kontrolami porybných, kteří kontrolují rybářské doklady a také to, zda rybáři nedělají u vody nepořádek.