Nově je možné kovové obaly (což jsou různé plechovky od nápojů, konzervy od potravin, hliníkové obaly od potravin a víčka od jogurtů, kovová víčka z nápojových lahví, zavařovacích sklenic, kečupů a podobně) vhazovat také do žlutých nádob na plasty. Jak do velkých žlutých kontejnerů ve veřejných stanovištích v ulicích, tak do DUO nádob umístěných u rodinných domů. Se tříděním si pak poradí speciální separační linka vybavená magnetem.