Oprava mostu byla nutná. Paralelně s tím probíhá rekonstrukce malého mostíku na křižovatce u odbočky právě do obce Kozlíky z E55. I zde je doprava omezena a je třeba sledovat dopravní značení.
Probíhá také oprava silnice procházející panelovým koridorem, ve stoupání k fole mezi Úpořinami a obcí Žalany.
Skončila už omezení spojená s rekonstrukcí mostu na E55 u Opelu v Teplicích, Proseticích. Byl zde prodloužen odbočovací jízdní pruh ve směru od Teplic na Prahu, na parkoviště.
I zde si opravu mostu vyžádal jeho technický stav.
Upraven byl prostor celého podjezdu silnice E55, který je hojně využíván obyvateli prosetického sídliště.
V minulém roce proběhla také oprava přemostění Alejní ulice. I zde byla doprava svedena do jednoho pruhu.