„V minulém roce prokázala společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 45 neoprávněných odběrů a neoprávněné vypouštění vody do kanalizace. Hříšníkům byly služby následně doúčtovány, a to v celkové částce 931 tis. korun. Dalších 30 případů „černých" odběrů je stále v řešení," zmínila výsledek jen za uplynulý rok Iveta Kardianová, mluvčí SčVK.

S černými čili neoprávněnými odběry se setkávají společnosti, ať již jsou dodavateli vody, elektřiny, či jiných služeb.

Poškozeni jsou tak nejen dodavatelé, ale především ostatní, pravidelně a poctivě platící zákazníci.

Případy jsou různé. Lidé jsou ve věcech úspory vlastních peněz velmi vynalézaví. Mnoho černých odběrů je odhaleno při namátkových kontrolách. Jindy se zase při kontrole vodoměru zaměstnanci SčVK setkávají s nulovým odečtem a po puštění vody se měřidlo náhle roztočí. Takže porucha není možná. „Kamera pro změnu odhalila odběratele, který si sám o vlastní vůli zřídil přípojku a napojil ji na vodovodní řad před vodoměrem. Majitel situaci řešit nechtěl, přípojku museli vodohospodáři zrušit," zmínila mluvčí. Velká většina těchto případů je odhalena při preventivních kontrolách, kdy jsou porušené plomby u měřidel, či poškozené šroubení. Výjimkou nejsou ani podněty lidí. Prošetřují se všechna oznámení a zjištěné abnormality. (pem, ika)