Náměstek hejtmanky Pavel Kouda (ČSSD) po schválení rozpočtu řekl, že kraj má zhruba stejně peněz jako v letošním roce. Podle něj není finanční situace kraje kritická, protože se letos podařilo odhadnout příjmy velmi dobře. Dodal, že přijatá úsporná opatření, která nyní běží, budou muset zůstat.

Kraj počítá v příštím roce s investicemi 2,7 miliardy korun. Podle Koudy většina prostředků půjde do obnovy majetku kraje, jako jsou školy, sociální ústavy nebo silnice. Uvedl, že kraj musí kolem 600 milionů korun investovat do škod, které v létě především na Děčínsku způsobily povodně. Opravit je třeba řadu mostů a silnic. Zhruba 300 milionů korun kraj musí dát i na odstranění hygienických závad na školách. Velkou investiční akcí, která v příštím roce poběží, je i výstavba nového ústavu sociální péče v Jiříkově. (čtk)