Peníze půjdou i na opravy mostů nebo mostků. Podle vedoucího krajského odboru dopravy Jindřicha Fraňka letos kraj ve svém působišti investuje do oprav silnic II. a III. třídy celkem půl miliardy. Pochvaluje si to hejtman Oldřich Bubeníček. „Přináší to s sebou různá omezení dopravy pro řidiče, ale výsledky jsou na našich silnicích opravdu viditelné,“ říká.

Na Teplicku mají silničáři na žádost kraje položit během léta nový asfalt například na silnici ze Mstišova do Pozorky, která místy připomíná tankodrom. Stát to má 7 milionů korun. Na podobnou částku vyjde také oprava silnice v oblasti Lhenic, a to ve směrech od Kostomlat a Mošnova. Na další 4 miliony přijde pokládka nového živičného povrchu v ulici Fráni Šrámka přímo v Teplicích. Na novou silnici se mohou těšit také v Košťanech.

„Potřebujeme dodělat silnici od nové křižovatky na Kamenném pahorku ve směru do centra Košťan, kde je hodně překopů. Je dobře, když to je v letošním plánu kraje,“ komentuje starosta města Tomáš Sváda. Opravy vyjdou na 1,5 milionu.

Investovat do svých silnic hodlá i město Teplice. Jeho vedení vyčlenilo na zlepšení stavu komunikací a s tím spojenou výstavbu pro letošní rok přibližně 300 milionů korun. Jankovcova, Dlouhá, Mánesovo náměstí, oblast Valy a také například Šestidomí. Nejen v těchto ulicích a čtvrtích se mohou obyvatelé těšit na nové chodníky a silnice. 

Lokalit je na seznamu mnohem více. V rámci rekonstrukčních prací nechá radnice vyměnit i stávající pouliční lampy nebo vybuduje nová parkoviště. „Máme toho v plánu opravdu hodně. Dáváme každoročně do oprav nemalé peníze. Jednotlivé rekonstrukční práce se snažíme koordinovat s vodaři a plynaři, aby výkopy v ulicích co nejméně zatěžovaly tamní obyvatele,“ říká Ivana Müllerová z odboru dopravy teplického magistrátu.

V Bílině se kromě přípravy plánovaného obchvatu města uvažuje o nezbytných úpravách povrchu v úseku mezi kruhovými objezdy na průtahu. „Po posouzení situace a vzhledem k zatížení dopravou, kterou nelze převést na dostačující objízdné trasy, budou v letošním roce provedeny pouze lokální výspravy, a to tak, aby nebyla omezená doprava. Velkou rekonstrukci posuneme na příští rok,“ vysvětlil ředitel ŘSD Martin Vidimský.

Opravy silnic a s tím spojená omezení provozu jsou vždy plánována nejvíce na prázdniny, kdy se v okrese neočekává tak hustá doprava. I přesto někteří řidiči omezení vnímají negativně. „Chápu, že se to musí udělat, ale někdy tam vidím dělat jednoho člověka s lopatou. Proto jim to tak trvá. Tohle by v jiných zemích netrpěli. Když to jde rychle, nemám proti tomu nic, ale když se na stavbě nic neděje, dokáže mě to rozčílit,“ míní řidič František Nováček z Teplic.

Plány má ŘSD i do budoucna. Dobrou zprávou pro řidiče je možnost úpravy zhruba osmikilometrového úseku silnice I/13 mezi Mostem a Želenicemi a převedení komunikace do kategorie silnice pro motorová vozidla, což by umožnilo zvýšení rychlosti na 110 km/h.

Mezi další významné silniční stavby v plánu místní správy ŘSD patří výstavba tzv. Kladrubské spojky na Teplicku za 2,5 miliardy Ta by měla proběhnout v letech 2023 – 2025. Průzkumné vrty už probíhají.