V září chce kraj vyhlásit výzvu školám, aby získaly oficiálně titul Páteřní škola Ústeckého kraje a tím i právo užívat logo páteřní školy. Musí ovšem splnit podmínky.

„Jde o takovou školu, která nabízí obory vzdělání v rozsahu alespoň dvou úrovní. Například obory maturitní, učební a obory vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo jiná kombinace,“ vysvětlila Alena Tichá, tisková mluvčí Ústeckého kraje. Páteřní mohou být i gymnázia.
V roce 2008 došlo například sloučením Gymnázia Most a Gymnázia Bílina ke vzniku Podkrušnohorského gymnázia Most, které již je páteřní školou. (re)