„Jde hlavně o motivaci nejen obcí, ale všech obyvatel Ústeckého kraje, aby třídili odpad a lépe s ním nakládali," uvedla mluvčí Ústeckého kraje Lucie Dosedělová.
Odpadu na skládkách by podle nové koncepce mělo ubývat. Kraj totiž počítá s jeho spalováním v Komořanech u Mostu, kde by měla vyrůst nová spalovna. Vybudovat ji chce společnost United Energy.
„V rámci energetického zpracování komunálního odpadu se nám v tuto chvíli jeví jako nejlepší způsob spalovna v Komořanech. Už jsou rozjeta všechna jednání a věříme, že do roku 2020, jak je to v plánu, se podaří spalovnu otevřít," podotkla Lucie Dosedělová.

Chomutov a Zelení nesouhlasí

S výstavbou nové spalovny nesouhlasí například město Chomutov a Strana zelených. „Umístění nové spalovny do imisemi silně zatížené oblasti Mostecka je pro nás nepřijatelné. Navíc vůbec není jisté, že tam nakonec skončí odpady z kraje a ne například z Německa," upozornil krajský předseda Strany zelených Jiří Škoda. Výhrady má strana i ke zbytku odpadového plánu. Vyčítá jí nízké cíle v oblasti recyklace a kompostování a přílišnou soustředěnost na technická a nikoli systémová řešení.
V celém Česku jsou zatím jen tři spalovny. O výstavbě dalších ale uvažují i jiné kraje. V Komořanech má skončit 150 tisíc tun odpadu z Ústeckého kraje ročně, což je zhruba třetina regionální produkce komunálního odpadu. Pokud zařízení začne fungovat, kraj plánuje omezit kapacity všech jedenácti skládek komunálního odpadu. Od roku 2024 totiž platí zákaz skládkování, což znamená, že na skládky se nebude smět odvážet komunální a recyklovatelný odpad. Změny budou probíhat postupně, Ústecký kraj je chce obcím co nejvíc usnadnit.
„Pro obce máme připraveny dotační programy, které se zaměří například na snížení kapacit skládek komunálního odpadu a s ním spojené třídění odpadu nebo také kompostování," dodala krajská mluvčí.

Chybí kompostárny

Právě kompostování je jedním z velkých problémů. V kraji chybí kompostárny, většina biologicky rozložitelného odpadu končí na skládkách. Nový plán proto uvažuje o jeho povinném třídění.
Schválený plán odpadového hospodářství má 175 stran. Na rozdíl od ostatních regionů si ho Ústecký kraj vypracoval zcela sám. Plán vytvořili odborníci z odboru životního prostředí a zemědělství ve spolupráci s obcemi a společnostmi, které se zabývají sběrem a recyklací odpadů.
Za rok Ústecký kraj vyprodukuje přibližně 2,5 milionů tun odpadu. Největší podíl přitom má stavební a demoliční odpad, který se pak nejčastěji využívá na terénní úpravy. Velká část odpadu v kraji se recykluje nebo kompostuje. Spaluje se jen necelé procento všech odpadů, zhruba 15 procent je na skládkách. Jen z komunálního odpadu však na skládkách končí 70 procent.