„Všechny neziskovky mají problém, že od začátku roku nemají peníze na platy sociálních pracovníků. Chodí pak do banky žádat o kontokorenty a zadlužují se," vysvětlil 1. náměstek hejtmana Martin Klika, který má na starost sociální věci. Kraj neziskovým organizacím pošle 10,5 milionů korun. Největší část peněz dostane Oblastní charita v Mostě, která provozuje azylové domy, terénní programy, pečovatelskou službu či sociální poradenství. Peníze by měli mít poskytovatelé na účtech v prosinci, aby z nich od ledna mohli platit provoz a mzdy. Proto jejich rozdělení schvalovali krajští zastupitelé už na svém ustavujícím zasedání, na kterém se obvykle volí pouze hejtman a vedení kraje.

Opoziční zastupitel Jiří Kulhánek z ODS přesto nejprve navrhoval, aby se všechny body týkající se sociální oblasti z ustavujícího zastupitelstva stáhly. „Máme čtyřicet nových zastupitelů, kteří se v této problematice nevyznají," zdůvodnil Kulhánek. Nakonec ale ODS dotace pro neziskové organizace podpořila. „Chceme podporovat rozumné věci. Sami jsme starostové či místostarostové měst a obcí, takže situaci a problémy organizací známe dobře," dodal Kulhánek. Kraj podle něj ale měl programy vyhlásit dřív a mohl je schválit už v září na posledním zastupitelstvu před volbami.

Další tři miliony korun kraj rozdělí na podporu protidrogové politiky, půl milionu půjde na podporu rodinných aktivit. Dodatečných 1,37 milionu korun zastupitelé schválili pro Sociální služby Chomutov, kterým chybí peníze na provoz domova pro seniory.

Peníze na sociální služby poskytuje ministerstvo práce a sociálních věcí a kraj je pouze přeposílá. Na letošní rok žádal o 1,17 miliardy korun. Dostal 807 milionů, z toho skoro 73 milionů korun bylo na platy a jejich zvýšení. Dotaci pro Ústecký kraj pak stát dvakrát zvýšil, poprvé o zhruba 31 milionů korun a podruhé o 24,5 milionu korun. Obě částky byly určeny pouze na mzdy.

„Pořád je to ale o zhruba tři sta milionů méně, než jsme žádali, tudíž nám skutečně chybí peníze na pokrytí základních činností poskytovatelů sociálních služeb v kraji," upozornila vedoucí krajského odboru sociálních věcí Petra Lafková.