Analýza byla podle mluvčí kraje Magdaleny Hanáčkové zpracována na žádost ministerstva školství jako podklad pro Krajský akční plán prevence. „Výsledky analýzy byly předány Pedagogicko-psychologické poradně, která na těchto základech připraví preventivní projekty na příští školní rok," uvedla.

Ředitel ústecké obchodní akademie Roman Jireš Deníku řekl, že se závěry analýzy ze své zkušeností souhlasí. „Záškoláctví je opravdu velký problém. Počet absencí, myslím tím omluvených, velmi roste," uvedl.

Podle něho nejen z této, ale i jiných studií plyne, že studenti jsou náchylní i ke kouření a požívání alkoholu. Naopak šikana se na obchodní akademii prakticky nevyskytuje.

Šikana?

Ředitel Gymnázia a Střední odborné školy dr. Václava Šmejkala Michal Šidák uvedl, že může porovnávat mezi gymnáziem a odbornou školou. I on jako hlavní problém vidí záškoláctví.

„Přestože v posledních letech vzrostl počet gymnazistů, kteří kouří, nejedná se o mimořádný problém. Nízký výskyt rizikových jevů patří k silným stránkám školy, záškoláctví ani šikana se tu příliš neprojevují ," uvedl.

Na odborné škole se podle Šidáka rizikové chování žáků vyskytuje v mnohem větší míře.

„Celkově si však myslím, že v průzkumu je skryt pod problémem tabák problém návykových látek," dodal. Jireš upozornil, že školy mají jen omezené možnosti.

„Hlavní role je v rodině. My můžeme věci ohlídat jen v době školy a dělat prevenci," uvedl.

Podle Hanáčkové také kraj každoročně vypisuje dotační program Prevence rizikového chování, do kterého vkládá milion korun z rozpočtu. Program je určen pro všechny typy škol bez ohledu na zřizovatele.