Knauf Insulation má továrnu v průmyslové zóně v Krupce. V květnu 2006 tu zahájila zkušební provoz výroby izolace ze sklené vlny. Záhy po zahájení výroby se ale proti závodu zvedla vlna nevole ze strany obyvatel, kteří Knauf nařkli ze znečišťování ovzduší v Krupce a okolí. V září 2006 sepsali členové později založeného sdružení „Zdraví pro Krupku“ proti firmě petici, kterou podepsalo 1100 lidí.
Podle managementu Knauf Insulation ale argumenty petentů neodpovídají skutečnosti. Zástupci Knauf Insulation proto chtěli oba radní seznámit s okolnostmi výroby, která má podle nich minimální dopad na okolní prostředí a také s výsledky měření emisí, které si objednala firma. Zjištěné hodnoty se pohybovaly pod povolenými limity. Ke stejným závěrům došla i nezávislá měření, prováděná např. Českým hydrometeorologickým ústavem, autorizovanou laboratoří EMITEP a dalšími. Radní Terber v této souvislosti uvedl, že Ústecký kraj objednal další dvě měření, a to na žádost členů sdružení „Zdraví pro Krupku.“ S těmi se zástupci kraje sešli na začátku května.