"Plně podporujeme zvýšení prostředků do státního rozpočtu pro zdravotnictví minimálně ve výši 7,5 miliardy korun, abychom tak, pokud to bude formou úhradové vyhlášky alokováno, mohli zvýšit tarifní platy zaměstnanců ve veřejném krajském zdravotnictví o deset procent," řekl Běhounek. Pokud vláda finance najde, jsou kraje podle něj připraveny memorandum podepsat. Hejtmani zároveň chtějí, aby ministerstvo zdravotnictví finanční toky pro platy lékařů a sester specifikovalo v nové úhradové vyhlášce.

Podle prezidenta České lékařské komory (ČLK) Milana Kubka by se vláda měla zabývat i tím, jak zajistit, aby se odměňování zdravotníků v jednotlivých nemocnicích výrazně nelišilo. "Je třeba sjednotit systém odměňování. Není možné, aby za stejnou práci zaměstnanci v nemocnicích, kde se odměňování řeší systémem mezd, pobírali mzdu o pět deset tisíc korun nižší, než jaké jsou platy v nemocnicích fakultních. ČLK požaduje novelu zákoníku práce, která by sjednotila odměňování ve všech zdravotnických zařízeních zřizovaných, vlastněných či majoritně vlastněných veřejnými subjekty, jako jsou stát, kraje a obce," řekl Kubek. Memorandum nepovažuje za řešení. "Lékaři již s Českou republikou podepsali a jak pan ministr Němeček, tak pan premiér Sobotka označili toto memorandum za právně nevymahatelné," dodal Kubek.
Letos se tarifní platy ve státních nemocnicích zvedly o pět procent. Stejně se přidávalo i loni. Od ledna mají lékaři, sestry a ostatní zdravotníci slíbeno zvýšení tarifů o deset procent.