„Rozhodli jsme tak kvůli porušení rozpočtové kázně ze strany žadatele," řekl v úterý ředitel úřadu Pavel Markvart. Podle něho kontrola prokázala, že KZ neprodloužila lhůtu pro podávání přihlášek do soutěže, i když měnila podmínky. Dodal, že tato podmínka naopak kritéria zmírňovala, ale zákon jednoznačně nařizuje lhůtu prodloužit.

Nemocnice za peníze nakoupila různé přístroje, například magnetickou rezonanci a další. Nejvíce peněz, 85 milionů korun, šlo do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.
Nemocnice se může proti rozhodnutí odvolat k ministerstvu financí, případně se bránit jinak, Také může požádat úřad o prominutí části odvodu.

KZ dokument zatím nemá. „Obdrží-li ale ze strany úřadu  nařízení odvodu, je připravena učinit veškeré právní kroky k zamezení skutečné platby finančních prostředků," reagoval mluvčí Jiří Vondra.

Kritici zakázky tvrdí, že nemocnice přístroje nakoupila velmi draze. Tato obvinění KZ naopak opakovaně odmítla a argumentuje posudky, podle kterých nakupovala za obvyklé ceny.

Proč má vracet?

Krajská zdravotní změnila podmínky výběrového řízení, ale neprodloužila uchazečům lhůtu, což ukládá zákon. Úřad regionální rady musí nařídit vrácení celé dotace, tedy 352 milionů korun. Nemocnice se může proti rozhodnutí odvolat k ministerstvu financí. Pokud nařízení ministerstvo potvrdí, může se nemocnice bránit i soudně. Možností je i to, že požádá o zmírnění sankce. Pak by se posuzovalo, jak je provinění vážné.