Návštěvy na všech odděleních bez omezení jsou opět povoleny ve zdravotnických zařízeních: Nemocnice Děčín, o. z., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Nemocnice Most, o. z., Nemocnice Chomutov, o. z.