Dosud využívané operační sály už dlouhodobě nevyhovují. Moderní operační sály v chystaném objektu budou společně s urgentním příjmem, který je naproti, koncipovat poskytování zdravotní péče na úrovni odpovídající současným standardům.

Stavební práce by měly odstartovat během několika týdnů. Současně bude zahájena výstavba nízkoprahového urgentního příjmu. Projektová cena pavilonu se čtyřmi operačními sály a sterilizací a urgentního příjmu dosáhla dohromady téměř 233 milionů korun včetně DPH.

BUDOU SLOUŽIT DÁL

V současné době mají lékaři v teplické nemocnici k dispozici deset operačních sálů, u čtyř z nich počítá Krajská zdravotní s dalším používáním i po realizaci výstavby nových sálů.

Stávající prostory tak budou zachovány pro operační výkony v oblasti očního lékařství, urologické endoskopické operativy, jednodenní gynekologické operativy a akutní porodnické operativy. Zbývající sály budou sloužit k rozvoji jednodenní chirurgie a jejího zázemí.

Hájská obecní knihovna získala nové prostory. Na snímku je knihovník Karel Singer.
FOTO: Řeznické háky a oblečení v Háji vystřídaly knížky

A nové sály? V nových operačních sálech bude realizováno veškeré současné spektrum operačních výkonů, které jsou v teplické nemocnici prováděny. Operovat se zde budou cévy, klouby, břišní dutiny a provádět laparoskopické zákroky.

KDE STAVBA VYROSTE?

Nová budova pro operační sály vznikne v prostoru jižně od pavilonu F, v němž jsou soustředěny chirurgické obory, směrem k ulici Anglická. S chirurgickým pavilonem bude propojena spojovacím krčkem, dílčí úpravy budou provedeny i v pavilonu F.

Stavební práce na novém pavilonu v teplické nemocnici její chod nijak významně nenaruší. Výjimkou bude finální fáze prací, kdy dojde k napojení operačních sálů na pavilon F a také období rekonstrukce a rozšiřování výtahových šachet v pavilonu F.

Omezený bude pouze pohyb osob v prostorách, kterých se stavba dotkne, nikoliv poskytovaná zdravotní péče.

VĚTŠÍ PARKOVIŠTĚ

Zajímavou informací pro motoristy přijíždějící do nemocnice v Teplicích jistě je, že projekt počítá také s výstavbou pětadvaceti parkovacích míst pro osobní auta, dvě z nich budou vyhrazena pro tělesně postižené.

S otevřením přístupu do ulice Anglická je navržena také parkovací plocha pro zaměstnance s 67 parkovacími místy, čímž dojde k uvolnění parkovacích míst pro návštěvníky nemocnice přímo v jejím areálu.

Nový pavilon s operačními sály v teplické nemocnici má být hotov do dvou let od uzavření smlouvy o dílo s vítězem veřejné zakázky, který vzešel z výběrového řízení.

Soukromý panelák přetéká odpadky.
Soukromý panelák přetéká odpadky a ohrožuje děti