Tehdejší příspěvková organizace Ústeckého kraje Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem měla sjednané pojištění. Krajská zdravotní proto po svém vzniku v roce 2007 požadovala po pojišťovně vyplacení zálohy jeden milion korun ve prospěch rodičů dívky, který nakonec rodina čtyři roky po nešťastné události dostala.

Další milion korun dostane nyní. „S ohledem na délku soudního řízení ve věci náhrady škody vůči zdravotně postižené dívce a na tíživou situaci jejích rodičů iniciovala společnost vyplacení další zálohy ve výši jednoho milionu korun pojišťovnou, u které bylo pojištění sjednáno,“ dodal Vondra. Nadále také KZ po pojišťovně požaduje krytí nákladů vynaložených na další léčbu dítěte.

Soudní spor o výši odškodného stále trvá. (čtk)