„Družstva dětí z jednotlivých okresů, která se umístila v okresní soutěži na prvních dvou místech, budou soutěžit v disciplínách: požární prevence, činnost při mimořádné události, všeobecné znalosti, znalosti dopravní tematiky BESIP, znalosti hasebních látek, znalosti přenosných hasicích přístrojů, znalost obsahu evakuačního zavazadla, vázání uzlů, nahlášení události, první pomoc,“ sdělil mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan.