Opakované volby se na Moldavě konaly 7. ledna na základě rozhodnutí krajského soudu po řádných komunálních volbách v září loňského roku. Starostka tam tehdy nechala vyškrtnout ze seznamu voliče, kteří podle ní v obci nežijí a jejich přihlášení na obci je pouze účelové právě kvůli volbám. Předseda volební komise ale tento postup starostky při zářijových volbách nerespektoval. Soud dal tehdy starostce za pravdu a výsledek původního hlasování zneplatnil. Při opakovaných volbách na začátku ledna už vyškrtnutí voliči vhodit lístek do urny nemohli. Stěžovali si u soudu. Ale neuspěli.