Žalany V sobotu se konala tradiční výstava králíků v Žalanech. Vystavovatelé se sjeli do místního kulturního sálu. Kromě králíkářů zde vystavovali chovatelé dalšího drobného zvířectva. K vidění zde byli třeba holubi a nebo také slepičky. Výstavu pořádalo místní sdružení chovatelů. Tradičně nechybělo ani občerstvení pro návštěvníky.