„Začátky nebyly snadné. V Teplicích tehdy byly ve školkách kvůli slabým ročníkům prázdné třídy. Dostali jsme od paní ředitelky Ireny Slámové šanci, že pokud naplníme kapacitu jedné třídy, můžeme s tímto projektem začít,“ říká učitelka Dana Gaudynová, která stála u zrodu této třídy. „Nakonec se to povedlo a dnes můžeme díky Bohu dětem předávat křesťanské hodnoty,“ radostně doplňuje.

A právě předškolním dětem je třeba vštěpovat hodnoty. Děti se v tomto věku učí rozlišovat dobré a zlé, formuje se jejich charakter. V křesťanské třídě pak nejde pouze o modlení. Je to o obecné etické výchově, aby děti věděly, jak správně řešit důležité životní situace v budoucnu.

„Děti se tu učí, že Pán Bůh je má rád. Každý týden za námi dochází pan farář, který má připravené Slůvko pro děti v souladu se Školním vzdělávacím programem. Denominace se tu pravidelně střídají – evangelíci, katolíci, husité, adventisté, ale třeba i Církev bez hranic. Nejde tedy o to, abychom děti učily chodit do kostela, ale aby měly široký etický základ,“ zmiňuje učitelka Markéta Zvolánková.

Klub rodičů Amálka, který pracuje při této třídě, je další raritou v širokém okolí. Za celou dobu činnosti navštívilo klub mnoho odborníků, kteří s rodiči besedovali. Rodiče se setkávají, diskutují a mají možnost na živo vidět, jak se jejich děti projevují v kolektivu, tím získávají cenné poznatky o dětech, ale i o sobě. Někteří sami organizují pro děti tvořivé dílny, společně chodí do přírody, dokonce i na prázdninové pobyty. „Tato třída je velkým přínosem pro nás pro všechny, vždyť se obohacujeme navzájem,“ na závěr dodává ředitelka školy Irena Slámová.

Díky etickému a hodnotovému přesahu je o školku zájem i mimo křesťanské kruhy. Většina dětí je z rodin, které nejsou členy nějaké církve. Obě učitelky včetně paní ředitelky se ale shodují, že hlavní je dát dětem do života správný základ a možnost zvolit si pro svůj život vlastní cestu. Závěrem je tedy dobré jim v jejich úctyhodných snahách popřát všeho dobrého.

Dana Gaudynová