Podle zkušeností se prý nárůst kriminální činnosti objevuje až po opadnutí sněhu. „V oblasti však provádíme hlídkovou činnost, většinou formou pěších hlídek,“ vysvětluje Pykal. V příznivějším počasí samozřejmě budou podle potřeb hlídky posíleny.

Otevření hranic nezpůsobilo podle Pykala žádný větší příliv německých obyvatel do Dubí. „Nezpozoroval jsem, že by jich jezdilo nějak víc, je to pořád nastejno.“ Čechů do Německa naopak jistě míří mnohem více než dříve. „Jel jsem do Německa nakupovat s tím, že už to bude super bez kontrol. Projet prázdnou hranicí bylo skvělé. Němci nejsou neomezenými návštěvami Čechů příliš nadšeni a kontrolují auta kousek od hranic. Takže jsem otravné kontrole stejně neušel,“ postěžoval si Milan Hrb z Teplic. Podobnou zkušenost má podle našich informací více lidí, kteří jeli do Německa.
Závisí to na policistech

„To, jak bude bezpečnost v příhraničí vypadat, bude vždy záviset především na policistech v terénu. Nezbytná tak bude daleko užší spolupráce policie na obou stranách hranice, posílení vzájemné profesionální důvěry a vytvoření přímých kontaktů mezi policisty. Vidím v této oblasti prostor pro to, aby rozvoj takové spolupráce podpořila také samospráva,“ říká Petr Fiala, náměstek hejtmana Ústeckého kraje.
Připojení Česka k dohodě ze Schengenu bychom podle náměstka ale neměli vnímat jen naší domácí optikou. Pokud se na tento krok podíváme z druhé strany hranice, dá se říct, že je vstup do společného prostoru velmi důležitý pro naši image.