Velikonoční svátky jsou zasvěcené památce ukřižování Ježíše Krista. Od poloviny 18. století si mohou návštěvníci Bohosudova, což je část Krupky, prohlédnout dnes již kulturní památku, barokní kapli Božího hrobu, která je na konci jedné z křížových cest. Na mnoha místech v Evropě jsou vybudovány tzv. Kalvárie (Křížové cesty).

Dominantou té krupské je jednak kaple Božího hrobu, ale také sousoší na vyhlídce na skalnatém masivu. Později k ní přibylo 14 kapliček, na nichž jsou vyobrazena jednotlivá zastavení Krista na jeho cestě k ukřižování. Sousoší Krista, Panny Marie a Máří Magdalény pochází z roku 1905. Kaple byla postavená na obdélném půdorysu roku 1859. Patří k nejmohutnějším ze zdejších kaplí. Do interiéru byla sochařem a kameníkem Josefem Salmem z Nových Křečan zhotovena socha ležícího Krista a anděla. Kaple Božího hrobu je čtrnáctým zastavením křížové cesty.

Křížovou cestu najdete kousek od dolní stanice krupské lanovky. Příjezd ulicí Lipová a pak pěšky stezkou Nad Kalvárií.