Město Teplice informuje prostřednictvím svých stránek, co se zde nyní bude dít.

„Z důvodu rekonstrukce komunikace bude uzavřena křižovatka ulic Alejní a Čsl. dobrovolců, průjezd autobusů však bude zachován. V 1. etapě bude umožněn výjezd vozidel zajišťujících zásobování OC Galerie (směr ul. Zelená, Čsl. dobrovolců, Alejní), ve 2. etapě budou vozidla zajišťující zásobování OC jezdit po objízdné trase. Jednosměrná objížďka povede ul. Alejní, Zelená, Papírová, Dlouhá, přes Zámecké náměstí do ul. U Zámku, v opačném směru ul. Alejní, U Zámku, přes Zámecké náměstí do ul. Dlouhá a Papírová. Ulice Dlouhá v úseku od Zámeckého náměstí po křižovatku s ul. Papírová bude zobousměrněna."